Joomla! Logo

Szkoła podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego

Prace konserwacyjne. Zapraszamy na "budzącą się do życia" naszej szkoły: spguzew.edupage.org